cortar-arboles-1024x1024

A Verdjardins disposem de personal qualificat per realitzar treballs d'alçada. Treballem per assegurar que els nostres clients estiguin completament satisfets amb el nostre servei de poda i tala d’arbres d'alçada.

Tots els nostres treballadors operen equipats amb cordes i arnesos homologats per tal de preservar la seva seguretat.

Exemples de serveis de Manteniment i poda

Tasques disponibles

  • Poda d’arbres amb aclarida interior i aprimament de capçada, per tal d’evitar que es tombin o es trenquin branques amb el vent.
  • Poda de palmeres i sanejament de palmeres afectades pel morrut roig.
  • Tala d’arbres amb caiguda de branques controlada.
  • Tala de palmeres amb caiguda controlada.
hierro-corten-1024x1024