A Verdjardins li volem oferir el nostre assessorament tècnic i especialitzat, la nostra col·laboració i l'execució dels seus projectes de cobertes enjardinades.

Les cobertes convencionals són impermeables i reflectants, amb un efecte advers sobre la nostra qualitat de l’aigua i de l’aire. Una forma de millorar aquesta situació és ampliar les zones on poder enjardinar.

Ofereixen nous espais que podem utilitzar sense necessitat d’ampliar les construccions. Les cobertes vegetals estan preparades tant per realitzar-hi plantacions com per l’ús humà, ja sigui com a terrasses, zones amb jocs infantils o zona d’oci.

Avantatges

– Prolongació de la vida útil de la impermeabilització de la coberta.
– Instal·lació de sistemes de drenatge sostenibles que redueixen de manera natural el risc d’inundacions.
– Millora de l’estètica de l’entorn urbà i aportació d’indrets més agradables per a realitzar activitats d’oci.
– Millora de la qualitat de l’aire.
– Aïllament tèrmic dels edificis.
– Gran inèrcia tèrmica, gràcies al gruix de la terra utilitzada.
– Possibilitat de creació d’horts urbans comunitaris, ja sigui per escoles, cases particulars, edificis públics, etc.

coberta

Inspira't